HSW-LORRESTA


Spółka LORRESTA zajmuje się produkcją, sprzedażą oraz dostarczaniem ekologicznego kruszywa wytwarzanego głównie na bazie żużla stalowniczego i innych odpadów.

Produkowane kruszywa spełniają wysokie wymagania jakościowe i ekologiczne dla materiałów do budowy dróg, autostrad, wałów przeciwpowodziowych oraz wypełnień ubytków gruntu.

Od pierwszego sierpnia 2014 roku HSW - LORRESTA Sp. z o.o. posiada pozwolenie na wytwarzanie oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Stacji Demontażu Pojazdów, co upoważnia ją do prowadzenia recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Działanie naszej Spółki zarówno w zakresie wytwarzania kruszywa drogowego jak i demontażu pojazdów wspiera ekologię. Wytwarzane kruszywo powstaję głównie na bazie żużla stalowniczego i innych odpadów. Demontaż pojazdów przeprowadzany jest przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.