DOKUMENTY DO POBRANIA


RPO WP

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Protokół postępowania

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

Wynik postępowania