O FIRMIE


Spółka HSW-LORRESTA rozpoczęła swą działalność 1 stycznia 1999 roku. Na początku swojej działalności była spółką z większościowym kapitałem zagranicznym, a obecnie 100% udziałów w spółce jest w posiadaniu kapitału polskiego. Firma HSW-LORRESTA wykorzystując międzynarodową myśl techniczną i wieloletnie doświadczenia, oferuje najwyższej klasy kruszywa z żużli hutniczych dla przemysłu budowlanego i drogownictwa. Równocześnie satysfakcjonującym jest dla nas fakt, że przetwarzając żużle hutnicze i inne odpady, chronimy złoża naturalne, a tym samym środowisko. Od pierwszego sierpnia 2014 roku HSW - LORRESTA Sp. z o.o. posiada pozwolenie na wytwarzanie oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów ze Stacji Demontażu Pojazdów, co upoważnia ją do prowadzenia recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Produkty
- Kruszywo z żużla stalowniczego o granulacjach: 0-10 mm, 0-31,5 mm, 0-60 mm, 31,5-63 mm oraz 31,5-150 mm.

Obsługiwane branże
Budownictwo
Recykling pojazdów samochodowych

Możliwości
Głównym zakresem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż ekologicznego kruszywa na bazie żużla stalowniczego i innych odpadów. Kruszywa produkowane przez naszą firmę spełniają wymagania jakościowe i ekologiczne dla materiału do budowy dróg, autostrad, nasypów, wałów przeciwpowodziowych oraz wypełniania ubytków gruntu. HSW-LORRESTA Sp. z o.o. zajmuje się również demontażem samochodów wycofanych z eksploatacji oraz zapewnia odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów z tych pojazdów. Ponadto firma świadczy także usługi transportowe oraz maszynami budowlanymi.

Standardy Jakości
Certyfikat i badania jakości kruszyw wykonane według normy PN-EN 13242+A1:2010.