DOKUMENTY DO POBRANIA


DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW

Deklaracja właściwości użytkowych FI 0-10

Deklaracja właściwości użytkowych FR II(K) 31,5-150

Deklaracja właściwości użytkowych FR III 0-63

Deklaracja właściwości użytkowych FR IV 0-31,5

Deklaracja właściwości użytkowych FR V 31,5-63


DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Decyzja na zbieranie, przetwarzanie oraz wytwarzanie odpadów

Decyzja na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji


DOKUMENTY - DEMONTAŻ

Upoważnienie współwłaściciela do przekazania pojazdu do demontażu

Oświadczenie o zagubieniu/skradzeniu/zniszczeniu tablicy rejestracyjnej

Oświadczenie o zagubieniu/skradzeniu/zniszczeniu karty pojazdu